Telemark Kraft er billigst på strøm for bedrifter

Telemark Kraft logo på grønn bakgrunn

Telemark Kraft er rangert som billigste strømleverandør for bedrifter på portalen stromforbedrift.no med sin spotprisavtale. Hos Telemark Kraft er det veldig enkelt. Her er det ingen fiksfakserier. Vi har kun én avtale. Det er den billigste spotprisavtalen på markedet. Det er ingen skjulte kostnader. Det er ingen bindingstid. Din pris er vår kostpris. Priser hos […]

Bedrift

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.