Dette er grunnen til at Telemark Kraft ikke tilbyr fastpris på strøm, enda.

Telemark Kraft tilbyr heller rimelig spotprisavtale enn fastpris. Dette er hvorfor.

Mange kontakter oss og etterspør fastprisavtaler på strøm. Enn så lenge er ikke fastprisavtaler det beste for de fleste bedrifter mener vi. Derfor har vi heller satset på å tilby den rimeligste spotprisavtalen for bedrifter. 

 

Vi skal gå nærmere inn på hvorfor vi, enn så lenge, ikke tilbyr fastpris på strøm.

 

Fastpris er ikke fastpris

 

Fastpris er ikke fastpris. Sluttsummen kan bli betydelig høyere. Ved fastprisavtaler må du binde et konkret volum til gitt pris i enten 3, 5 eller 7 år. Dette volumet må dere betale for hver eneste mnd i hele avtaleperioden! Det er i avtaleperioden ingen mulighet til å komme seg ut fra avtalen. Og nettopp fordi du må kjøpe et konkret volum, vil kWh-prisen kunne bli langt høyere enn fastprisen tilsier. Paradoksalt nok kan lav spotpris gi ekstra høy regning. Kundene må altså være villig til å bære en risiko.

 

For kunder som har flat volumprofil og ønsker forutsigbarhet, så kan fastpris være greit. For de aller fleste derimot, så varierer strømforbruket i løpet døgnet, uken, mnd og året.

 

Når faktisk forbruk skiller seg fra avtalt forbruk – og slik vil det nesten alltid være – så vil strømregningen avregnes i forhold til spotpris.

 

Kolbjørn Hamre, administrerende direktør i Entelios, har presentert to eksempler til Europower:

 

I begge tilfellene vil kunden ende opp med å betale mer enn den avtalte fastprisen. I begge tilfeller er avtalte prisen 135 øre/kWh.

 

Eksempel 1: Hva kan skje hvis kunden bruker mer enn avtalt fastpris volum?

 

Eksempel 2: Hva kan skje hvis kunden bruker mindre enn avtalt fastpris volum?

I det andre eksempelet må altså kunden betale 125 øre/kWh for en halv million kWh som han ikke bruker.

 

Har også motsatt effekt

 

Effekten på kWh-prisen vil være motsatt hvis man snur på eksemplene. Altså overforbruk når spotprisen er lavere enn fastprisen, og underforbruk når spotprisen er høyere enn fastprisen.

 

At kunden må betale ekstra ved overforbruk i perioder med høy spotpris, er nok åpenbart for de fleste. Men at man kan få en stor ekstraregning ved underforbruk når spotprisen er lav, er ikke så intuitivt.

 

Kraftanalytikere spår at strømprisen er på vei nedover, da kan det være ugunstig for bedrifter å binde seg til lange avtaletider med høy kWh-pris.

 

I følge Europower var det i midten av januar kun 130 bedrifter som hadde tegnet fastprisavtale på strøm. Det sier litt.

 

 

Norsk Industri går hardt ut mot de nye fastprisavtalene

 

Stein Lier-Hansen og direktør Knut E. Sunde gikk nylig hardt ut mot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en artikkel i Europower. 

 

De mener Vestre tar feil på flere punkter, blant annet at det nå er mulig å få avtaler til under 70 øre per kilowattime.

 

Reelt sett er prisen mye høyere, fordi bedriftene må selge tilbake strøm de ikke bruker på natt og i helger, til en mye lavere pris. Dette gjelder i tillegg avtaler på sju år, som er helt irrelevant for bedriftene, sa Sunde.

 

Dårligere sikringsprodukt for bedrifter

 

Alene utgjør fastprisavtalene en dårligere sikringsmulighet for virksomheter. Dette skyldes i all hovedsak at de kun er begrenset til tre, fem og sju år. Videre kan de ikke selges tilbake til markedet ved behov.

 

«Timing is everything» heter det. Dette gjelder også når det handler om de nye fastprisavtalene. Dersom disse avtalen hadde blitt markedsført for eksempel i 2020, ville Vestre sannsynligvis blitt genierklært av virksomheter med behov for prissikring. Finansdepartementet derimot ville nok gitt det en mer lunken mottakelse da en da ville låst skattegrunnlaget på et svært lavt nivå. Med dagens prisnivå derimot har Finansdepartementet all mulig grunn til å smile for hver kWh som låses i sjuårs fastprisavtaler.

 

Fordeler og ulemper med fastpris på strøm

 

Fordeler:

 

Ulemper: 

Fastprisavtale på strøm hos Telemark Kraft

 

For Telemark Kraft sin del så jobber vi med å kunne tilby fastpris til de kundene som måtte ønske det, men vi ønsker å være trygge på at fastprisen vi eventuelt tilbyr skal være riktig for begge parter.

 

Enn så lenge så mener vi (og de fleste i markedet) at spotprisavtale er det gunstigste på sikt og tilbyr derfor heller den rimeligste spotprisavtalen for bedrifter, uten skjulte kostnader og uten noen form for bindingstid. Vi lever på ærlighet og enkelhet!

 

Ønsker du å bli kunde hos oss, kan du lese mer om vår avtale og bestille her.

 

Kilder: 

https://www.europower.no/kraftmarked/fastpris-er-ikke-fastpris-sluttsummen-kan-bli-betydelig-hoyere/2-1-1356539

https://www.europower.no/kraftmarked/norsk-industri-mener-vestre-tar-feil-om-fastpris-snakker-mot-bedre-vitende/2-1-1394127

https://www.europower.no/debatt/fastpriser-stor-stahei-for-ingenting-/2-1-1392112