Solcelleanlegg

Solcelleanlegg til privatboliger

Telemark Kraft har inngått avtale med Taksynergi som leverandør av solcelleanlegg til privatboliger og fritidsboliger. 

 

Taksynergi tilbyr gratis befaring og installasjon i hele Sør – Norge; til og med Trøndelag. 

 

Det som skiller Taksynergi fra andre leverandører av solcellepaneler er Taksynergi sin ekspertise på tak. Er underlaget og taket godt nok eller bør det forbedres før montering av solcellepanelene. Med gratis befaring blir dette gjennomgått, samt sikringsskapet blir kontrollert, og du vil få svar på hvilken effekt solcelleanlegg vil ha på din bolig basert på solforholdene og plassering. 

 

Spar strøm og vær selvforsynt. Produserer du for mye, kan vi kjøpe overskuddstrømmen din. Produserer du for lite, kan du kjøpe det du trenger av oss. Les mer om dette lenger ned på siden, om såkalt plusskundeordning. 

 

Samlet sett er det å installere solcelleanlegg på boliger en smart og bærekraftig investering. Du kan redusere energikostnadene dine, bidra til å bevare miljøet, øke verdien på boligen din og dra nytte av forskjellige økonomiske fordeler.

Fordeler med solcellepaneler

Slik gjøres det

SJEKK MED KOMMUNEN

Sjekk med din kommune om det er restriksjoner ift solcelleanlegg på tak og om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater ikke solceller på tak eller fasader.

 

BEFARING

Bestill gratis befaring. Representanter fra Taksynergi kommer på befaring. Dette er den beste sikkerheten for at du skal velge riktig produkt og at taket ditt er godt nok eller om det bør utbedres før montering av solcelleanlegget. Kapasiteten i sikringsskapet blir også kontrollert. 

 

TILBUD 

Etter befaring vil du motta et uforpliktende tilbud. 

 

KLARGJØRING

Er det svakheter ved taket, blir dette utbedret. Slik at du skal være trygg på at taket holder minst like lenge som levetiden på solcellepanelene. 

 

MONTERING

Montering av solcelleanleggene blir gjort så fort anlegget er levert fra produsent. Stillas settes opp (hvis nødvendig) og monterer panelene før en godkjent elektriker kobler opp anlegget og melder installasjonen til netteier.

 

 

 

Enova støtte

Enova har redusert noe i støtten til solcelleanlegg, men det er fortsatt mulig å få noe bidrag til tiltaket. 

 

Du kan også søkte støtte til solcelleanlegg til fritidsboliger. 

 

Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. 

 

Installasjonen må være utført av registrert firma. Taksynergi er registrert i elvirket som godkjent prosjekterende firma. 

Bestill gratis befaring

Fyll ut skjemaet og meld interesse for gratis befaring. OBS! Gjelder både private husholdninger og fritidsboliger i Sør-Norge (til og med Trøndelag).

Plusskunde

Telemark Kraft har plusskundeordning. Det vil si at vi kan kjøpe overskuddsstrømmen din. 

 

Som plusskunde så bruker du kraften du selv produserer, men får strøm levert av oss når du trenger mer strøm. Produserer du mer kraft enn du bruker så selges strømmen direkte til oss.

 

Solbank

Som plusskunde hos Telemark Kraft kan du også opprette Solbank som er en virtuell “bank” der du kan spare din overskuddsproduksjon fra solcelleanlegg til senere bruk.

 

Overskuddsproduksjonen som du setter inn i solbanken blir omregnet til en kroneverdi basert på timesmålt spotpris ved produksjonstidspunktet.  

sol og bank blir solbank for strøm

Eksempel priser og mulig besparelse

Pakke FRA pris Årlig strømutgifter u/solceller Årlig strømutgifter m/solceller* Annet teknisk
10 kWp/22-26 paneler
239.000,-
46.400,-
23.200,-
45-50 kvm utnyttet takflate. Min. 50 amp. hovedsikring. Chrome eller All black.
15 kWp/32-36 paneler
339.000,-
46.400,-
11.600,-
65-75 kvm utnyttet takflate. Min. 50 amp. hovedsikring. Chrome eller All black.
20 kWp/42-46 paneler
439.000,-
46.400,-
0,-
85-90 kvm utnyttet takflate. Min. 60 amp. hovedsikring. Chrome eller All black.

* Tallene er estimater. Korrekt pris, besparelse og tilbud får du etter befaring

Hvilke tak egner seg for solceller?

Har du skifertak vil ikke det være egnet for solcellepaneler. Taksynergi kan i disse tilfellene komme med tilbud på takfornying, slik at du får et tak på boligen som er egnet. 

 

Mange fritidsboliger har torvtak, som per dags dato heller ikke er spesielt egnet for solcelleanlegg. Det jobbes derimot med gode løsninger for denne taktypen. Ta kontakt med oss for å avklare muligheter. 

Takfornying

Finansiering

Det kan være en stor investering å komme i gang med solcelleanlegg. mange banker tilbyr grønt lån for å bistå kundene sine til å investere i en bærekraftig fremtid. 

 

Ta kontakt med banken din for å forhøre deg om de kan tilby deg et såkalt “grønt lån” som normalt har vesentlig bedre renter enn standard lån. 

 

Gratis befaring - Solcelleanlegg privat

Bestill gratis befaring solcelleanlegg privat

Adresse

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.