Strømpriser

Aldri før har nordmenn vært så interesserte i strøm, men samtidig kan det være vanskelig å sortere ut informasjonen som har noe å si for deg og din faktura. Hva er egentlig strømprisen din?

Vår filosofi er at gode strømavtaler ikke er forbeholdt privatpersoner. Mange bedrifter blir lurt inn i avtaler med lang binding, høye brudd­gebyr og ekstreme priser. Hos oss får du en transparent, enkel og rettferdig strømavtale. Vi holder våre kostnader så lave som mulig for at du skal få den mest gunstige avtalen. Med en innkjøpspris på eksempelvis 180,65 øre per kWh utgjør vårt påslag lille 0,4 % av den totale prisen per kWh! En transparent, enkel og rettferdig strømavtale.

Vårt regnestykke

Eksempelet under er basert på gjennomsnitts­prisen for sone sør NO2 i oktober 2022. Merk at prisen vil variere med timesmålt spotpris, hvor man betaler den faktiske prisen time for time. Prisene er eks. mva.

Nordpool spot oktober 2022
Sone nord NO4

20,55 øre
per kWh

Nordpool spot oktober 2022
Sone midt NO3

35,98 øre
per kWh

Nordpool spot oktober 2022
Sone øst NO1

131,85 øre
per kWh

Nordpool spot oktober 2022
Sone sør NO2

132,22 øre
per kWh

Nordpool spot oktober 2022
Sone vest NO5

131,89 øre
per kWh

Sone sør NO2

Oktober 2022