Målerpunkt

I første omgang ber vi deg skrive inn ett målepunkt slik at vi får registrert deg som kunde. Du vil enkelt kunne legge til ytterligre målepunkt senere.

Angi oppstartsdato:

Målepunkt ID er identifikasjonsnummeret til din strømmåler og består av 18 sifre. De ti første sifrene er 7070575000, mens de resterende åtte er unike for din måler. Forsatt usikker? Klikk her