Strømpriser for bedrifter

Aldri før har nordmenn vært så interesserte i strøm, men samtidig kan det være vanskelig å sortere ut informasjonen som har noe å si for deg og din faktura. Hva er egentlig strømprisen til bedriften din?

Vår filosofi er at gode strømavtaler ikke er forbeholdt privatpersoner. Mange bedrifter blir lurt inn i strømavtaler med lang binding, høye brudd­gebyr og ekstreme priser. Hos oss får du en transparent, enkel og rettferdig strømavtale til bedriften. Vi holder våre kostnader så lave som mulig for at du skal få den mest gunstige strømavtalen. Med en innkjøpspris på eksempelvis 180,65 øre per kWh utgjør vårt påslag lille 0,4 % av den totale prisen per kWh! En transparent, enkel og rettferdig strømavtale for bedriften.

Strøm for bedrifter

Enkel og ærlig strømavtale:

Din pris er vår kostpris!

Strøm for bedrifter - ærlig og enkelt

Handelskostnader strøm (Nord Pool) er på 0,75 øre/kWh

 

Lovpålagte el-sertifikater koster 0,05 øre/kWh

 

Kostprisen vår er da: Spot + 0,8 øre/KWh

 

Din strømpris blir da: 

Spotpris + 0,8 øre/kWh

Fastledd kr 39,- i måneden. Oppgitte priser er eks. mva. Ingen skjulte kostnader! Ingen bindingstid! 

INGEN BINDINGSTID

12 MND. PRISGARANTI

ETTERSKUDDSFAKTURERING

Vårt regnestykke

Eksempelet under er basert på gjennomsnitts­prisen for sone sør NO2 i februar 2023. Merk at prisen vil variere med timesmålt spotpris, hvor man betaler den faktiske prisen time for time. Prisene er eks. mva.

Nordpool spot februar 2023
Sone sør NO2

114,95 øre
per kWh

Nordpool spot februar 2023
Sone nord NO4

31,56 øre
per kWh

Nordpool spot februar 2023
Sone midt NO3

48,65 øre
per kWh

Nordpool spot februar 2023
Sone øst NO1

114,88 øre
per kWh

Nordpool spot februar 2023
Sone vest NO5

110,80 øre
per kWh

Sone sør NO2

Februar 2023

No Data Found

Telemark Kraft har ingen skjulte kostnader, så vår strømpris til deg som bedriftskunde er vår kostpris. Det er mange skjulte påslag og pristriks på markedet i dag. Når Telemark Kraft snakker om kostpris, så er det reel kost. Vår kostpris består av følgende elementer:

  • Spotpris er markedsprisen for strøm, og er lik for alle. Den handles på Nord Pool (strømbørsen), og prises og avregnes hver time.
  • Handelskostnader er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), som også inkluderer balansehåndtering (regulerkraftkostnader)
  • Elsertifikater er lovpålagt alle strømselgere, og må kjøpes på vegne av kundene. Ordningen skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi.
  • Nettleie faktureres direkte av netteier og ikke av Telemark Kraft. Nettleie er leie av strømlinjene og er regulert av myndighetene.

Alle våre kostnader knyttet til din strøm:

  • Spotprisen er lik for alle, og følger markedsutviklingen. Prisen vil gå opp og ned, men du får alltid gjeldende markedspris. Spot er den rimeligste strømavtalen du kan ha over tid, og er anbefalt av forbrukerrådet. Vi publiserer spotprisen månedlig.
  • Handelskostnader strøm (Nord Pool) er på 0,75 øre/kWh
  • Lovpålagte el-sertifikater koster 0,05 øre/kWh
  • Kostprisen vår er da: Spot + 0,8 øre/kWh

Telemark Kraft - god strømavtale for bedrifter:

Spotpris + 0,8 øre/kwh*

Inkludert el-sertifikat. Vi tar kun 39,– i måneden og vi har selvfølgelig kun etterskuddsfakturering!