SOLKRAFT

Sol - og/eller vindproduksjon for bedrifter

Ønsker bedriften din å bli mer selvforsynt med strøm, så kan enten solcelleanlegg alene eller sammen med nærvindturbiner være tingen.  

Solcelleanlegg for privatboliger

Telemark Kraft har løsninger for deg som ønsker å komme i gang med solcelleanlegg på egen bolig eller fritidsbolig. 

Animert hus med solceller på taket

Plusskundeordning

Som plusskunde kan du selge overskuddsproduksjonen din til oss. 

sol og bank blir solbank for strøm

Solbank

Med Solbank kan du lagre overskuddsproduksjonen din til senere uttak.

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.