Telemark Kraft

En del av 100 års tradisjon for energiforsyning

Telemark Kraft er et datterselskap i Tinn Energi Gruppen. Vår over 100 år lange historie startet med tildeling av konsesjonskraft til Tinn kommune i 1908, med konsesjon på 600 hk – til en pris av 25 kr/hk. Etter seks års drift satte kommunestyret ned en «elektrisitetskomité», for å utrede og bygge energiforsyning til den delen av befolkningen som ikke hørte til Hydros utbygging på Rjukan.

1915 Kraftverk og innlagt elektrisk strøm til skoler og kommunale bygg

Som alternativ til å bygge kostbare overføringer fra kraftverkene i Vestfjorddalen til bygdene, forelå det alternative planer for bygging av lokale småkraftverk til forsyning av bl.a. Atrå og Austbygde. Såheim kraftverk ble satt i drift og kommunens rett til uttak av konsesjonskraft på kraftverkets vegg var en realitet. Kommunen gjorde vedtak om at alle skoler og kommunale bygg skulle ha innlagt elektrisk strøm.

1917 Etablering av Tinn kommunale Elektrisitetsverk

I kommunale regnskaper ble det bokført 194 000 kr til investeringer til alminnelig elektrisitetsforsyning og etableringen av Tinn kommunale Elektrisitetsverk var en naturlig konsekvens av aktiviteten.

1945 – 1960 Tiltok forbruksveksten

Bygdenettet var nær ved å bryte sammen og store investeringer var nødvendig for å holde tritt med lastutviklingen. Kundetallet økte til 1778, omsetningen til ca. 800 000 kr og et overskudd på 139 kr.

1994 Tinn Energi blir skilt ut som kommunal bedrift

I henhold til kommunelovens §11 og i år 2000 ble selskapet skilt ut som aksjeselskap under navnet Tinn Energi AS, med Tinn kommune som 100% eier.

2006 Bredbåndsutbygging basert på fiberteknologi

Tinn Energi overtok TinnCom AS og arbeidet med bredbåndsutbyggingen basert på fiberteknologi startet.

2020 Reorganisering og endringer i Tinn Energi Gruppen

I 2020 gjennomgikk Tinn Energi Gruppen en omfattende omstrukturering. Den kommersielle virksomheten, med salg av strøm og fiber, ble flyttet til Tinn Energi og Fiber AS. Drift og vedlikehold av nettet ble flyttet til det nyopprettete selskapet Stannum AS. I kjølvannet fulgte reorganisering og utvikling av nye profiler og logoer for selskapene.

Juli 2020: Etablering av Telemark Kraft AS. Selskapet blir opprettet for kunder lokalisert utenfor Tinn kommune. 

2022 Etablering av Telemark Kraft

Et strømselskap posisjonert mot høye strømpriser for bedriftsmarkedet

April 2022: Tinn Energi & Fiber AS kjøper 100% av aksjene i Telemark Kraft. 

I august lanseres selskapet som et heldigitalt web basert landsdekkende strømselskap primært for bedriftsmarkedet. Vi i Telemark Kraft har som mål å gi norske bedrifter den billigste strømmen. Vi tilstreber oss å levere lokalprodusert vannkraft fra Telemark til det norske markedet.

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette.