Telemark Kraft Fastpris

Endelig kan vi tilby fastpris til bedrifter

Nå kan vi tilby bedrifter å sikre inntil 90% av antatt årsforbruk i 3, 5 eller 7 år.

 

Fastprisavtalen er rettet mot bedriftskunder som ønsker å vite prisen de skal betale for et bestemt volum, minst tre år frem i tid.

 

Fastpris gir forutsigbare strømkostnader og kan sikre bedriften mot store svingninger i strømprisen. 

 

Dette har sine fordeler, men er ikke helt uten risiko, fordi vi ikke vet hva spotprisen vil bli i fremtiden.

 

Du bestemmer hvor stor andel av forbruket du ønsker å sikre opptil 90 %. På resten av forbruket får du Telemark Kraft sin spotprisavtale – litt som en kombinasjon av fast og flytende rente.

Fjord og natur

Hvordan fungerer fastpris?

Priser

Pristilbudet og tilgjengelig volum oppdateres med nye betingelser mandag hver uke (det er markedet som påvirker om prisene øker eller går ned).       

 

Denne fastprisavtalen avregnes likt hele døgnet – hver måned i hele avtaleperioden.

 

For å motta tilbud med til enhver tid gjeldende priser, fyll ut skjemaet under, så vil vårt kundesenter kontakte deg.

 

Vennligst merk at volumet er begrenset, og vi kan bli utsolgt. 

 

Oppgitte priser er eks. påslag på 2,5 øre/kWh, elsertifikater og mva.

 

I første omgang er fastpriser kun tilgjengelig i område NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet).

Pris eksempel

Tilbudte priser gjelder i perioden 10.06.2024 – 13.06.2024 kl. 12. Startdato 01.07.2024.

Ta kontakt via vårt skjema under, for å få oppdaterte tilbud med til enhver tid gjeldende pris. 

3 år (01.07.24 - 30.06.27) 5 år (01.07.24 - 30.06.29) 7 år (01.07.24 - 30.06.31)
Østlandet (NO1)
54,77 øre/kWh
55,29 øre/kWh
55,16 øre/kWh
Vestlandet (NO5)
53,41 øre/kWh
54,08 øre/kWh
54,08 øre/kWh
Fast månedsbeløp pr. måler
99,-
99,-
99,-

Alle priser er eks. påslag på 2,5 øre/kWh og eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle feil. 

mann med pc som tenker

Før du inngår fastpris må du tenke på dette:

Ønsker din bedrift fastprisavtale?

Fyll ut skjemaet og meld interesse for fastprisavtale for din bedrift. Det er helt uforpliktende og du vil bli kontaktet av en av våre kundekonsulenter.

Er ikke fastpris noe for din bedrift?

Dersom ikke fastprisavtale er det rette for din bedrift, så tilbyr Telemark Kraft også en gunstig spotpris avtale, som er rangert som billigste spotavtale for bedrifter på portalen www.stromforbedrift.no 

 

Les mer om spotavtalen her. 

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.