Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på noen av våre mest vanlige spørsmål. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål, spør oss via kontaktskjema på bunnen av siden eller e-post kundeservice@telemarkkraft.no. Du kan også ringe oss på 35 08 09 10.

Generelle spørsmål

Hva ligger i Telemark Kraft sitt påslag?
Påslaget som Telemark Kraft legger på spotprisen er kosten for lovpålagte elsertifikater og handelskostnadene fra strømbørsen Nord Pool, og inkluderer balansehåndtering (regulerkraftkostnad). Det er vår kostpris du betaler, og prisene er til en hver tid detaljert på sidene her, slik at kundene våre har oversikt over hva de faktisk betaler for.
Hva er spotpris?

Spotpris, eller spot, er markedsprisen som notert på strømbørsen Nord Pool, og er prisen alle strømselskaper løpende betaler for strøm. Denne kommer med et påslag som skal dekke kostnader for strømleverandørene, men hvor variasjonene er veldig store. De reelle kostnadene for påslaget kan ligge mellom 0,5-1,5 øre/kWh, samtidig som de fleste aktører tar langt høyere påslag, ofte mellom 5-15 øre/kWh. Dette blir som regel kalt lovpålagte avgifter, noe det ofte bare i veldig liten grad er. Her kan mye av profitten til mange strømselskaper ligge, kamuflert som lovpålagte avgifter.

Hva tjener Telemark Kraft penger på når det ikke er strøm?
Som kunde betaler du 39,- per måned til oss for jobben vi gjør. Det betyr 29,25,- etter moms, og det er vår margin. Å selge strøm er ikke dyrt, og derfor mener vi det er urimelig at de fleste aktørene der ute skal ta så fryktelig godt betalt for den jobben.
Grønn strøm / Opprinnelsesgarantier

Grønn strøm betyr strøm som har opprinnelse fra fornybare kilder. Det vil si vannkraft, vindkraft eller solceller. Mange sier at all strøm i Norge er grønn, og vil selge på det. Men dette er feil. I Norge produseres mye fornybar energi, men så lenge opprinnelsesgarantiene på denne strømmen selges til utlandet, kan de selge sin ikke-fornybare strøm som grønn. De grønnvasker strømmen, og merker den grønn og fornybar. Det mener vi ikke er hensiktsmessig i et miljøperspektiv

Hva er nettleie?

Strømnettet eies av nettleverandørene, også kalt nettselskaper. Etablering og vedlikehold av strømnettet er kostbart, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utbygging av parallelle strømnett og konkurrerende selskaper.
Derfor har myndighetene gitt nettselskaper monopol på å transportere sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Kostnadene kundene betaler for dette kalles nettleie. Du kan ikke velge nettselskap, men prisen for nettleien er regulert og nettselskapet har plikt til å levere strøm til deg.
Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. For at nettselskapet ikke skal ta urimelig betalt i nettleie av deg reguleres grensene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie av Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettleien vil faktureres direkte fra netteier, og ikke Telemark Kraft.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning ment for å øke produksjonen av fornybar energi. Den sikrer at strømmen er produsert fra fornybare kilder, som vann, vind, sol eller biobrensel. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som dermed kan garantere deg og meg at strømmen vi kjøper er fornybar. Strømmen som kommer ut av stikkontakten er den samme, men man sikrer at sitt eget strømvolum er produsert av fornybare kilder. Og at ingen andre kullprodusenter kan kjøpe disse opprinnelsesgarantiene og selge sin skitne strøm som grønn.

Bestilling & Faktura

eFaktura, AvtaleGiro og Vippsbetaling
Både eFaktura og AvtaleGiro er tilgjengelig hos oss. Har du aktivert at du vil motta alle fakturaer som eFaktura i din nettbank skal denne komme automatisk. Hvis ikke må dette aktiveres i nettbanken din. Har du problemer må du kontakte din bank­forbindelse for hjelp. Om du aktiverer for å motta eFaktura i din Vipps app vil også fakturaen komme inn der automatisk. AvtaleGiro kan aktiveres når en faktura legges til forfall i nettbanken. Har du problemer med dette, hør gjerne med din bank ang aktiveringen.
Problemer med bestilling?

Har du problemer med å få bestilt i vår skybaserte nettbestilling, så kan du benytte vårt manuelle webskjema ved å gå inn på nettadressen under. Fyll inn informasjon så godt det lar seg gjøre, så vil vi forsøke å få strømmåleren din registrert. Vi vil uansett ta kontakt med deg i etterkant, eller underveis om vi trenger ytterligere informasjon. Eventuelt kan du kontakte kundeservice på kundeservice@telemarkkraft.no

Har Telemark Kraft bindingstid?

Nei, som kunde har du aldri bindingstid hos Telemark Kraft. Det vil si at vi som leverandør binder oss til de prisvilkår vi gir deg som kunde i to år, men uten at du som kunde gjør det. Slik kan du som kunde vite at du ikke blir flyttet over på dyre priser, og vil ha en av de aller billigste og tryggeste strømavtalene i markedet over lang tid. Og finner du noe du synes er bedre, så kan du fritt bytte.

Er nettleie inkludert?

Nei, nettleie faktureres direkte fra netteier, og blandes ikke inn på fakturaen fra Telemark Kraft. Nettleie er lik for alle og følger faste priser, så det eneste vi som selskap kan gjøre noe med er prisen du betaler for selve strømmen.

Hva betyr avregning?

Når nettselskapet eller strømleverandøren beregner hva du må betale for nettleie og strømforbruk, lager de en avregning, enten basert på faktisk forbruk eller estimert forbruk.

Hva er leveringsplikt?

Hvis du ikke har avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Dette kalles strøm på leveringsplikt.
Prisen du betaler for strømmen du får med leveringsplikt er høyere enn det du ville betalt om du kjøpte strømmen fra et strømselskap.

Måler

Jeg mangler målepunktet til strømmåleren, hva gjør jeg?

For å få registrert strømmåleren på strømavtalen trenger vi et målepunkt. Om dette ikke kommer opp automatisk når du søker, så er det flere måter å finne frem til riktig målepunkt. Du kan sjekke en tidligere faktura, da målepunkt­informasjon står på alle strømfakturaer. Har du ikke en faktura, kan du sjekke fysisk på strøm­måleren, og søke opp målepunktet med målernummeret fra strømmåleren.

Du kan også gå inn på elhub.no, og logge inn i deres sluttbrukerportal. Der ligger alle målepunkt som er registrert på deg.

Finner du ikke ut av dette kan du ta kontakt med kundeservice direkte så vil de forsøke å hjelpe deg. De når du på kundeservice@telemarkkraft.no.

Hva gjør jeg med måleravlesning?

Hvis du har en automatisk strømmåler/AMS-måler trenger du ikke lenger lese av strømmen din, siden avlesningene sendes til netteieren din helt automatisk.

Hvis du ikke har AMS-måler, men et profilavregnet anlegg, leverer du måleravlesningen direkte til din netteier. Dette kan du gjøre via deres kundeservice eller på deres Min side. De fleste netteiere sender automatisk en påminnelse på sms eller e-post når det er på tide å lese av strømmen. Får du en slik påminnelse er det en fordel om du sender avlesningen så snart du har anledning, slik at faktura blir korrekt.
Som ny kunde må du lese av strømmen og rapportere dette til din netteier så nært som mulig opp mot ønsket oppstart. Strømleveransen fra Telemark Kraft kan ikke starte før måleravlesning er gjort, og den kan ikke være eldre enn 3 måneder ved oppstart.
Det er krav om minimum en avlesning per år, men vi anbefaler deg å lese av strømmen en gang per måned og rapportere dette til netteier, slik at du unngår store avvik, og fakturaene blir så riktig som mulig.

Hva betyr AMS?

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere inngår i AMS, og gir strømkunder bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktig avregning, automatisk avlesning av måler og mulighet for automatisk styring av forbruket.
Alle strømmålere skal leses av minimum én gang i året, men med AMS-måler trenger du ikke lenger lese av måleren.

Hva betyr avregning?

Når nettselskapet eller strømleverandøren beregner hva du må betale for nettleie og strømforbruk, lager de en avregning, enten basert på faktisk forbruk eller estimert forbruk.

Hva er Elhub?

Elhub er en tjeneste utviklet av Statnett som skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon. Den vil gjøre det lettere å bytte strømleverandør, avregne og fakturere nettleie og strømsalg.
Med Elhub vil du få bedre oversikt over strømforbruket ditt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.
Det vil også gjøre det mulig å bli plusskunde ved å produsere egen strøm. Du kan logge inn i Elhub via ditt strømselskap.

Hva er målepunkt ID?

Med målepunkt ID menes det unike identifikasjonsnummeret alle strømmålere i Norge har. Nummeret finner du ikke på den fysiske strømmåleren, men du skal få det opplyst på strømregningen, eller ved å kontakte nettselskapet.
Ditt målepunkt ID er på 18 siffer, men de 10 første er like for alle målere i Norge. Noen nettselskaper oppgir derfor kun de siste 8 sifrene, som kalles målernummer, mens andre opplyser alle 18.
Skal du skifte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID – eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID

Annet

Skal du flytte?

Er du allerede kunde hos Telemark Kraft og skal flytte med din strømavtale, kan du ta kontakt med kundeservice på epost: kundeservice@telemarkkraft.no og så vil de hjelpe deg.

Er du ikke kunde og skal flytte kan du bestille strøm fra Telemark Kraft ved å gå gjennom bestillingsløpet og velge innflyttingsdato der. Se link til bestilling under.

Er det ikke en kobling mellom deg og den nye strømmåleren, kan du enten oppgi målepunkt-ID direkte i bestillingen, eller kontakte kundeservice og så vil de hjelpe deg.

https://telemarkkraft.no/registrer-info/

Kundeservice

E-post: kundeservice@telemarkkraft.no eller bruk skjemaet under.

 

Telefon: 35 08 09 10

 

Våre åpningstider er: 

 

Man – fre: 08:00 – 11:00 og 12:00 – 15:00

 

Kundekonsulent som ser på skjerm

Kontakt oss

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.