Produserer du din egen strøm, kan du opprette

Solkonto

Du må først bli plusskunde

Du sparer i kroneverdi

Det du tar ut kommer som fratrekk på strømregningen

Dette er solkonto

Solbank eller solkonto, som mange kaller det, er en virtuell “bank” der du kan spare din strømproduksjon fra solcelleanlegg for senere bruk. Her kan du se detaljer fra din konto, og du kan også ta ut oppspart saldo. Dette vil komme som fratrekk på din neste strømregning. 

 

Solbank er altså en oppsamling av overskuddsproduksjonen av strøm. Overskuddsproduksjonen som du setter inn i solbanken blir omregnet til en kroneverdi basert på timesmålt spotpris ved produksjonstidspunktet. Eksempelvis dersom spotprisen er 1 kr/kWh på produksjonstidspunktet så er det 1 kr/kWh som går inn på solkontoen.

 

Solbank er kun tilgjengelig for plusskunder. Les mer og bli plusskunde her. 

 

For å benytte deg av solbank må du først og fremst ha et solcelleanlegg som produserer solkraft.

 

Overskuddsstrømmen fra egen produksjon lagres i solbanken når det produseres mye og kan hentes ut når strømprisen ellers er høy og produksjonen av egen energi er lav, eksempelvis på vinteren. På den måten kan du som kunde bestemme selv når du ønsker å ta ut overskuddsstrømmen og fratrekket vil redusere strømregningen.

 

Det er opp til deg om du ønsker å gå inn og gjøre uttak hver måned, eller spare opp til en høy strømregning senere.

 

NB! Det er du som kunde som må foreta uttak innenfor 18 måneders periode

sol og bank blir solbank for strøm

Viktige punkter for kunder med solkonto

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.