Takk for interesse! Vår partner vil kontakte deg om kort tid.

Sol - og vindproduksjon for bedrifter

Tenk deg et skreddersydd, eget kraftverk som produserer rimelig fornybar energi døgnet rundt for din bedrift. I samarbeid med Norhybrid Renewables tilbyr Telemark Kraft innovative energiløsninger tilpasset lokale forhold og din forbruksprofil.

 

Der det er gode vindforhold tilbyr vi vår hybridløsning med nærvindsturbiner og solceller. Der vinden er svak, tilbyr vi tradisjonelle solcelleløsninger.

 

Alle anlegg kan tilpasses og leveres med batteripakke om ønskelig. 

Våre løsninger

Hybridløsning

Sol + Vind + Batteri = Et minikraftverk!

 

En hybridløsning som kan forsyne energien direkte dit det trengs. Et hybridkraftverk vil ha små, vertikale og bakkemonterte vindturbiner. De er mellom 12-15 meter i høyden, og jobber når det blåser mest: Altså på natten, eller vinteren når solen er borte eller står lavere. Solcellepanelene på taket jobber derimot hardere med å produsere på sommeren – samt gjennom hele dagen.

 

Legg til et batteri som lagrer strømmen til bruk når det måtte ønskes – så har du sikret deg din egen, stabile og etter hvert gratis strøm – døgnet rundt!

Solceller på flatt tak

Solceller på flatt tak

Vi leverer ikke bare hybridanlegg, men også rene solcelleinstallasjoner for ulike  typer bygg med flatt tak.

 

For at panelene skal være plasseffektive og ikke skygge for hverandre, plasseres de med en øst mot vest-orientasjon.

 

De monteres på stativer med ballast for vind- og snølast.

 

Det er ikke nødvendig å ta hull i takdekket for sikring. 

 

Solceller på skråtak

Solceller på skrått tak

For skråtak leverer vi løsninger tilpasset de lokale forholdene.

 

Sydvendte tak gir maksimal ytelse midt på dagen, mens øst/vest-vendte tak gir en jevnere energileveranse gjennom hele dagen.

 

Installasjonen tilpasses takets konstruksjon og vind- og snølast så du får et sikkert og trygt anlegg for mange år fremover.

 

 

 

 

Alle installasjoner gjøres i henhold til gjeldende regelverk av godkjente installatører. Norhybrid Renewables vil også tilby landsdekkende service-, vask- og vedlikeholdstjenester for nye og eksisterende anlegg fra høsten 2023. 

Be om tilbud tilpasset bedriftens behov

Det er mange måter å tilpasse et anlegg, men en av de første tingene vi snakker om er om man vil ha maksimalt energi fra tilgjengelig område, eller om man vil optimalisere energi pr investerte krone. Forskjellen kan være knyttet til om man bruker så mye av taket som mulig, noe som driver opp installasjonskostnadene. Eller lar det være igjen en god avstand fra kanten for å slippe ekstra kostnader knyttet til sikring under installasjonen.  

Få tilbud på hybridløsning

Fyll ut informasjon under, så vil vår partner Norhybrid ta kontakt for å utarbeide et uforpliktende tilbud.
Få tilbud til flatt tak

Fyll ut informasjon under, så vil vår partner Norhybrid ta kontakt for å utarbeide et uforpliktende tilbud.
Få tilbud til skrått tak

Fyll ut informasjon under, så vil vår partner Norhybrid ta kontakt for å utarbeide et uforpliktende tilbud.
Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.